Ivan Ivanović

+385 98 929 41 15

DAMA-D.P. d.o.o.

Marijana Haberlea 12

10000 Zagreb

Telefon: 01/3636-142

Faks: 01/3638-021

damadp.zagreb@inet.hr