Direktor

Dragutin Poljanec

+385 1 36 92 207

+385 98 23 53 24

dragutin@dama-dp.hr

Financije i računovodstvo

Ana Švajcer

+385 1 36 47 198
+385 91 13 32 239

ana@dama-dp.hr

Nabava, prodaja, uvoz,izvoz

Tamara Karol Krog

+385 1 36 92 208
+385 98 61 56 65

tamara@dama-dp.hr

Nabava,prodaja, proizvodnja, kompenzacije

Višnja Lovrec

+385 1 36 36 142

visnja@dama-dp.hr

Isporuke

Ivan Ivanović

+385 98 92 94 115

DAMA-D.P. d.o.o.

Marijana Haberlea 12

10000 Zagreb

Telefon: 01/3636-142

Faks: 01/3638-021

damadp.zagreb@inet.hr