DAMA-D.P. d.o.o. , društvo za proizvodnju , trgovinu i poslovne usluge

Marijana Haberlea 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Uprava; Dragutin Poljanec univ.spec.oec.inž.stroj., jedini osnivač d.o.o., zastupa samostalno i pojedinačno

Žiro-račun; 2360000-1101366092 Zagrebačka banka d.d. Zagreb

MBS; 080271220

OIB; 38453826849

MB: 0572063

SWIFT; ZABAHR2X

IBAN; HR5523600001101366092